about


24 Juni 2014

Rumah Bitha

Keluarga kecil-bahagia-sejahtera adalah impian. Ini tentang mimpi, dan juga kenyataan. Dalam ke-tak-harmonis-an antara mimpi dan yang “nyata”, kadang seseorang memilih untuk tidak memisahkannya. Mimpi menjadi ilusi, dan kenyataan adalah perihal bagaimana ia dijalani setiap hari.

Rumah Bitha *Post-Production